Terapia EMDR

Terapia EMDR- Eye Movement  Desensitization and Reprocessing tłumaczona jest na język polski  jako „Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”.
Jest to metoda terapeutyczna rekomendowana (obok terapii poznawczo–behawioralnej) przez Amerykański Departament Weteranów oraz brytyjski instytut NICE. Najbardziej znana z bilateralnej stymulacji, która jest jednym z elementów jej ośmioetapowego protokołu. Ma ona bezpośredni wpływ na funkcje korowe, co prowadzi do przywrócenia równowagi w systemie przetwarzania informacji. EMDR dedykowana jest głównie do osób cierpiących na:

  • Zespół Stresu Pourazowego (PTSD)
  • zaburzenia lękowe

Jest to terapia skierowana do tych, którzy w swoim życiu przeżyli traume.