Psychoterapia

Psychoterapia poznawczo-behawioralna to spotkania z psychoterapeutą mające na celu zmianę sposobu myślenia (poznawczość) i zachowania (behawioryzm) pacjenta w celu poprawy jego samopoczucia. Terapia poznawczo-behawioralna to terapia skoncentrowana na teraźniejszości. Zajmuje się problemami „tu i teraz”. Skupia się na szukaniu sposobów rozwiązywania problemów, poprawiania stanu świadomości, oraz zdrowia psychicznego zgłaszającej się osoby. Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest bardzo skuteczną formą pomocy psychologicznej między innymi w przypadku:

 • depresji
 • lęku
 • napadów paniki
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, natręctw
 • fobii , w tym fobii społecznej
 • schizofrenii
 • zaburzeń afektywnych dwubiegunów
 • złości
 • niskiej samooceny
 • przewlekłego zmęczenia i wypalenia zawodowego
 • problemów małżeńskich
 • problemów występujących u młodzieży
 • przewlekłego stresu
 • nieradzenia sobie z problemami dnia codziennego
 • straty bliskiej osoby

Terapia poznawczo-behawioralna może być stosowana w połączeniu z farmakoterapią.