Schizofrenia

Schizofrenia– to zaburzenie myślenia, zniekształcenie rzeczywistości, zaburzenie relacji międzyludzkich i procesów myślenia. To choroba psychiczna posiadająca liczne objawy, które można pogrupować jako:

  • objawy pozytywne ( urojenia, czyli fałszywe sądy i omamy, czyli zaburzenia spostrzegania)
  • objawy negatywne ( ograniczenie różnorodności czynności, wycofywanie z życia społecznego, izolowanie się, apatia, brak inicjatywy)
  • objawy dezorganizacji ( dziwaczne zachowania i zaburzenia myślenia)

Schizofrenia jest choroba złożoną. Można wyróżnić wiele jej rodzajów takich jak na przykład: schizofrenia paranoidalna, hebefreniczna, prosta, katatoniczna. Dotyka średnio 1 osobę na 100.

Mimo wielu lat badań w dalszym ciągu nie wypracowano przekonującego wyjaśnienia przyczyn choroby. Ostatnie badania wykazały, iż średnio 2/3 osób z rozpoznaniem schizofrenii w znacznym stopniu „zdrowieje”, to znaczy może nie wystąpić kolejny epizod choroby. Leki nowej generacji, terapia i wsparcie rodziny pozwalają choremu na normalne funkcjonowanie.